MAGÁZÓNA

MAGÁZÓNA

Munkavállalásra felkészítő klubfoglalkozás

16+ autizmussal élő fiatalok számára, akik a nyílt munkaerőpiacon szeretnének munkát vállalni

2012

szeptembertől

érdeklődés és jelentkezés:

magazona@gmail.com

2011. december 6., kedd

Ádám

 

Én 2011.novemberétől Budapesten egy irattárban dolgozom. A munkát Farkas Edit találta nekem. Amikor az idejöttem minden új volt nekem. Ahogyan múltak a napok az irattárban egyre többet, fokról fokra fejlődtem. Én az irattárban fokról fokra fejlődtem. Én az irattárban iratrendezőnként dolgozom. A munkát a főnököm által tanultam be. Az iratokat egyjegyű, kétjegyű, háromjegyű, négyjegyű, ötjegyű és hatjegyű számok. Amikor sorolom őket minden számot kimondok, és megkeresem az aktát, és azt is, hogy hova való az irat. Mindig figyelni kell pontosan a számokra, ne hogy félre soroljam. Ezt a munkát szeretem csinálni, hiszen érdekes, és szeretek a számokkal dolgozni. Nagyon jól érzem itt magam. Én megvagyok elégedve a munkahelyemmel, és a főnököm is megvan velem elégedve. Én úgy gondolom, hogy nekem ez lesz a jövőm is. Szeretnék az irattárban sok évekig dolgozni. Sikeresen helyt állok a munkahelyemen, és úgy érzem ennek lesz folytatása. A munkahelyemet becsülöm.

2011. október 21., péntek

A Fővárosi Közgyűlés .űlése 2011.10.21

"Autistákat segítő koncepciót fogadtak el a városatyák

Három fővárosi kórházban autistákkal foglalkozó központ jön létre, 24 órás telefonszolgálatot hoznak létre a hozzátartozóknak, és az érintettek (15 fő) munkalehetőséget kaphatnak a fővárosi önkormányzat cégeinél - egyebek mellett ezeket tartalmazza a főváros autistákat segítő koncepciója, amelyet egyhangúlag fogadtak el a városatyák. a Fővárosi Közgyűlés.

Szendrei Róbert főtanácsadó, a koncepció kidolgozója felhívta a figyelmet, hogy nehéz és súlyos problémával állunk szemben, Magyarországon 80 ezer, a fővárosban hozzávetőleg 20 ezer ember autista vagy autisztikus tünetei vannak. Civilekkel, egyházakkal egyeztetett az ügyben a főváros, mintaértékű anyag született – emelte ki –, amely révén teljes értékű életet biztosíthatnak az autistáknak.

A cselekvési terv szerint a Szent János Kórházban, a Heim Pál Kórházban és a Bethesda Kórházban jönnek létre központok, ahol nem kell fizetni a diagnózisért. A fővárosi önkormányzat tordasi szociális otthonában egy csoport az Autisták Országos Szövetségének együttműködésével további terveken dolgozik, például 24 órás telefonszolgálatot hoznak létre a hozzátartozóknak. Ugyanitt havonta egy családi nap is lenne, ahol az intézmény dolgozói - a családokat tehermentesítve - vigyáznának az érintettekre, a szülők, hozzátartozók pedig pihenhetnének, illetve tájékozódhatnának a betegségről."

budapest.hu

2011. augusztus 10., szerda

Zoli beszámolói2.

 
"Én ma nagyon szorgalmas voltam a munkahelyen. A szerződésem szerint egy munkanapon csak 4 órát kell dolgoznom, de annyira belejöttem a munkába, hogy még délután 2-kor, a munkaidő végeztével sem volt kedvem abbahagyni a munkát. Egészen 16 óra 15 percig dolgoztam, vagyis több mint 6 órát dolgoztam. Ezzel a szorgalmamon kívül azt is bebizonyítottam, hogy én nemcsak 4 órás munkára vagyok képes, hanem sokkal hosszabb munkára is képes vagyok."  

Zoltán 5. hete dolgozik adatrögzítőként az AON-Hewitt Kft.-nél

2011. július 6., szerda

Zoli beszámolói


2011.07.04. 
Ma volt az első igazán "éles" munkanapom. Nagyon sok adatot vittem be a számítógépbe.
 
Zoli

2011. június 29., szerda

Munkára fel!

                             B. Zoltán 32 évesen élete első munkaszerződést írja alá a Hewitt Kft.nél

2011. június 28., kedd

Érthetően az Asperger-szindrómáról

http://www.origo.hu/egeszseg/20110627-egyre-tobben-kerik-felnottkent-az-aspergerszindroma-diagnozist-autizmus-spektrumzavar.html

2011. június 27., hétfő

A Privát labirintusok – Autizmussal élő alkotók és kortárs képzőművészek közös kiállítása című tárlathoz kapcsolódó programok

Farkas Ádám alkotásait mutatja be a Múzeumok éjszakáján a megjelenteknek.

2011. június 26., vasárnap

Szakmai Programterv

AURA Egyesület Foglalkoztatási Program
Szakmai Programterv
Alternatív munkaerőpiaci szolgáltatás kialakítása autizmussal élő munkavállalóknak és munkáltatóknak
Miért?
Célunk jó képességű, autizmussal/Asperger-szindrómával élő személyek munkavállalásának támogatása a nyílt munkaerőpiacon.
Az állami foglalkoztatási szolgálat rendszere nem képes megfelelő szolgáltatásokat nyújtani az Asperger-szindrómában érintett fiatalok számára.
 A munkaerőpiaci esélyegyenlőség érdekében tevékenykedő civil szervezetek egyikének sem fő profilja az autizmus, szakmailag nem elég felkészültek e fogyatékossági ág speciális igényeinek kielégítésére.  
A munkáltatók információk és személyes tapasztalatok hiányában bizalmatlanok és felkészületlenek az autizmussal élő munkavállalók  fogadására.
Programunk azért úttörő, mert kifejezetten autizmus-specifikus szolgáltatást kínál az érintett foglalkoztatási résztvevők számára, képzett szakemberek közreműkö désével.
Kiknek?
Az Aura Egyesület rendezvényeit 30 autizmussal élő fiatal látogatja rendszeresen, és csupán 15 %-uknak van munkahelye, napjaik szervezett tevékenység nélkül telnek, munkajövedelem helyett szociális ellátásból élnek, miközben 75%-uk középiskolai, 5%-uk felsőfokú végzettséggel rendelkezik.A 30 fiatal 80%-a képes lenne munkavégzésre megfelelő felkészítés és a munkaadók szakmai tájékoztatását követően.
Milyen lépésekben?
                A munkavállalóval
1.       Az Aura Egyesület által támogatott, a programokat rendszeresen látogató Asperger szindrómával élő munkaképes fiatalok munkaképességének felmérése,
2.       munkavállalásra való felkészítése,
3.       elhelyezkedésének segítése,
4.       támogatás a betanulásban és beilleszkedésben
5.       folyamatos követés.
A munkaképesség felmérése minden esetben személyes kapcsolat kialakítása után, részben természetes élethelyzetekben, a közös programokon, részben a családdal és  a munkavállalóval végzett interjú során zajlik.
A munkavállalásra való felkészítést egyéni és kiscsoportos keretek közt történik, melynek sarokpontjai a képességeknek és érdeklődésnek megfelelő munkaterület megtalálása, , önéletrajzírás, interjúra való felkészítés, az egyéni felmérésen alapuló munkakészség-színvonal fejlesztése, munkaviselkedés kialakítása, ezeken belül is a sérülésre jellemző szociális-kommunikációs nehézségek enyhítése célzott foglalkozásokon.    
A felkészítés után kezdődik a munkakeresés. A megfelelő álláslehetőség megtalálása nem könnyű, hiszen a megváltozott munkaképességű munkavállóknak szóló ajánlatokon belül minden esetben figyelembe kell venni az egyén igényeinek és szükségleteinek megfelelő speciális szempontokat is.
Folyamatosan keressük a potenciális munkaadókat, személyes kapcsolatokat építünk. Elkísérjük a munkavállalót az állásinterjúra, szerződéskötésre. Segítünk a betanulásban, a munkaszervezésben, a munkafolyamat során szükséges vizuális segédeszközök megtervezésében, kivitelezésében és alkalmazásában.
Foymatatos telefonos és e-mail elérhetőséget biztosítunk a munkavállaló számára az esetleges munkahelyi nehézségek megoldására.
                A munkáltatatóval
Tájékoztató anyagot készítünk a munkáltatók számára, melyben információt nyújtunk az Asperger szindrómával élők foglalkoztatásának specialitásairól.
Kapcsolatot tartunk munkaközvetítő cégekkel, melyek közvetlen kapcsolatot jelenthetnek a munkáltatókkal.
Munkáltatókat kutatunk fel, akik számára segítsége nyújtunk
ü  milyen előnyökkel, támogatási lehetőségekkel jár megváltozott munkaképességű személy alkalmazása
ü  autizmussal élő munkavállaló számára megfelelő munkakörök feltárásában
ü  hogyan tud hatékonyan interjúztatni aztizmussal élő személyt
ü  munkahelyi mentor kiképzése
ü  a kollektíva felkészítése az autizmussal élő munkavállaló befogadására
ü  segítség a betanításban
ü  szükség esetén mentori segítség az esetlegesen felmerülő problémák során

Milyen hatékonysággal?
Az AURA Egyesület tagjai közül az elmúlt években 13 fiatalt helyeztünk el sikerrel, többségében a nyílt munkaerőpiacon. Jelenleg 30-an vannak a várólistánkon, tehetséges, jó intellektusú fiatalok. Több százra becsüljük a főváros vonzáskörzetében azok számát, akik még nem is mernek jelentkezni.
További célok
Célunk a program bővítése annak érdekében, hogy
ü  minél több nyílt munkaerő piaci munkáltatót tudjunk bekapcsolni, a fiatalokat megfelelő felkészítés után olyan munkahelyre tudjuk elhelyezni, amely mindkét fél megelégedésére szolgál;
ü  adatbázis létrehozása a munkavállalásra képes és motivált autista személyekről;
ü  kapcsolatfelvétel a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal az együttműködés érdekében, illetve más, hasonló körben tevékenykedő civil szervezetekkel;
ü  programunk és módszereink megosztása más szervezetekkel
ü  minél szélesebb körben informálni a potenciális munkaadókat, HR szakembereket az autizmussal élő munkavállalók foglalkoztatásának előnyeiről és sajátosságairól

Miért van szükség ránk?

Azok az autista gyerekek, akiket 20 évvel ezelőtt kezdtem tanítani, mára felnőttek. 
Sok munka, ötlet, küzdelem és energia van abban a család és a pedagógusok részéről,  hogy érettségit szereztek, nyelveket beszélnek, önállóan közlekednek, szakmát tanultak. 

Az AURA Egyesületet szülők hozták létre és vezetik azzal a céllal, hogy felnövő gyermekeik számára lehetőséget teremtsenek társas együttlétekre (klub, kulturális programok, kirándulások, társastánc); segítséget kapjanak az önálló életvezetéshez (főző-és varrótanfolyam). 

Nagyon hamar világossá vált azonban, hogy mindez nem elég.  A szabadidő hasznos eltöltése akkor nyer értelmet, ha mellette munkaidő is van. 
Mit ér a tanulás, az önállóság, a jó képességek, a nem kapnak lehetőséget, hogy segélyek helyett egy munkahelyen adózó állampolgárként bizonyítsanak? 
 
Önkéntesként dolgozom az Egyesületnél mint gyógypedagógus és foglalkozási rehabilitációs szaktanácsadó, a foglalkoztatási program felelőseként. Humánerőforrás menedzser végzettségem is sokat segít.

2011. június 25., szombat

Munkavállalóknak


Hogyan tudja segíteni az AURA Egyesület az autista fiatalok munkavállalását?

v Munkavállalásra felkészítő klubfoglalkozás
16+ autizmussal élő fiatalok számára, akik szeretnének munkát vállalni
2011 szeptemberétől kedd délutánonként
A foglalkozások tervezett témakörei
1.   A felnőttek dolgoznak
ü  munka: fizetett, önkéntes munka, munkanélküliség
ü  miért dolgozunk?  okai (új dolgok létrehozása) és célja(i)
ü  a pénz: pénzhez jutás módjai, pénz értéke, takarékoskodás, tervezés, költségek,
ü  foglalkozások: családban, a környezetünkben, a foglalkozások jellemzői, tartalma.
ü  a kívánt munkához szükséges készségek, végzettségek

2.    Ez vagyok Én
ü  Én és az érdeklődésem
ü  Én és a vágyaim
ü  Én és a terveim
ü  Én és a személyiségem
ü  Én és a képességeim
ü  Én és a viselkedésem
ü  Én és az autizmusom
ü  Én és a választott munkaterület

3.   Hogyan lesz állásom?
ü  Az állások felkutatásának forrásaiTelefonos érdeklődés, jelentkezés
ü  Szakmai önéletrajz, Önéletrajzírás
ü  Motivációs levél írása
ü  Az interjún: viselkedés, öltözködés, tisztálkodás, kommunikáció (kopogás, leülés, bemutatkozás, kézfogás, szemkontaktus, mosoly, beszélgetés módja és témái)

4.   Felkészültem a munkára?
ü  motiváció
ü  munkavégzéshez szükséges készségek
ü  személyes higiénia
ü  öltözködési szabályok
ü  viselkedési szabályok

5.   Mit kell tenni, ha….?
ü  veszélyes helyzetek felismerése, és azok elhárításának módjai
ü  segítségkérés
ü  konfliktus helyzetek a munkahelyen és megoldási lehetőségek
ü  váratlan helyzetek

6.   Jogom van hozzá…
ü  foglalkoztatásra vonatkozó szabályok és törvények
ü  a munkaszerződés elemei
ü  munkaköri leírás
ü  fizetés és juttatások

v A fiatal megismerése
ü  természetes élethelyzetekben, klubfoglalkozásokon
ü  számítógépes ismeretek felmérése szakmai partnerségben az INOKA Alapítvánnyal
ü  interjú a fiatallal és a családdal
ü  munkához szükséges készségek autizmus-specifikus felmérése

v Állásfeltárás
ü kapcsolat munkaközvetítő cégekkel
ü személyes és szakmai kapcsolat munkáltatókkal
ü kapcsolat civil szervezetekkel
ü álláspiac figyelemmel kísérése

v Interjúra kísérés
ü  fiataljainkat felkészítjük az állásinterjúra
ü  fiataljainkat elkísérjük az állásinterjúra
ü  a fiatal beleegyezésével felkészítjük a munkáltatót az interjúztatásra

v Segítség a betanulásban
ü  segítséget nyújtunk a munkahelyi beilleszkedésben
ü  segítséget nyújtunk a betanulásban

v Munkahelyi mentorálás megszervezése
ü  önkéntes munkahelyi kolléga bevonása segítő mentorként

v Folyamatos figyelemmel kísérés
ü elhelyezett munkavállalóinkat figyelemmel kísérjük
ü szükség esetén telefonos vagy személyes segítséget nyújtunk

Gyakori kérdések
o   Szükséges az NRSZH (régebben ORSZI) vizsgálata ahhoz, hogy megváltozott munkaképességűnek nyilvánítsanak?
ü  Az NRSZH szakértői véleménye alapján a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság Határozata alapján minősül az illető megváltozott munkaképességűnek.

o   Fogyatékossági támogatást kapok. Akkor is megkapom, ha munkát vállalok?
ü  Igen, a fogyatékossági támogatás munkaviszony esetén is jár.
o   Rokkantsági járadékot/I. vagy II. csoportos rokkantási nyugdíjat kapok. Akkor is megkapom, ha munkát vállalok?
ü  Igen, nincsen kereseti korlát.


Elérhetőség
Farkas Edit
telefon: 06/2064537064

Vadasné Tóth Mária
06/70/4282686
Munkáltatóknak

v     Miért foglalkoztassunk megváltozott munkaképességű munkavállalót?
Ø     mert minden olyan munkáltató, mely 20 főnél több dolgozót foglalkoztat, létszámának 5%-ig köteles megváltozott munkaképességű munkatársat alkalmazni
Ø      mert, ha nem teszi, alkalmazottanként évi 964.500 Ft. rehabilitációs hozzájárulással válthatja csak ki a fenti kvóta teljesítését
Ø     mert érdemesebb ezt az összeget (vagy ennél kevesebbet) hasznos munkát végző munkatárs alkalmazására fordítani
Ø     a fogyatékos emberek megismerése és befogadása pozitív hatással van a szervezeti kultúrára
Ø     a fogyatékos emberek foglakoztatása a társadalmi felelősségvállalás erőteljes kinyilvánítása

v     Mi az Asperger-szindróma?

Az Asperger-szindróma az autizmus spektrumzavarok körébe tartozó fogyatékos állapot. Az autizmus olyan állapotok összefoglaló neve, amelyekben a társas viselkedés, a kommunikáció és a rugalmas gondolkodást igénylő képességek az átlagtól eltérően fejlődnek. Az Asperger-szindrómával élők átlagos, vagy átlagon felüli értelmi képességekkel rendelkeznek. Gyakori, hogy bizonyos területeken, (jellemzően, amikhez nem szükséges társas készség, például zene, matematika, számítástechnika) kiemelkedően teljesítenek. 
Asperger-szindrómás volt például Einstein, Bartók is.

v     Milyen jellegzetes viselkedéseik lehetnek az Asperger-szindrómával élő embereknek?

Szokatlanul kommunikálnak, például:
Ø     szívesen beszélnek ugyanarról az őket érdeklő témáról,
Ø     furcsa, monotonnak tűnő lehet a hanghordozásuk,
Ø     pedánsan fogalmaznak,
Ø     az arcukon kevésbé látszanak az érzelmeik,
Ø     mások nem szóbeli jelzéseit nehezen értelmezik,
Ø     kerülik a szemkontaktust, vagy furcsán használják.
Társas viselkedésük furcsának tűnik, például:
Ø       nehezebben veszik észre az íratlan viselkedési szabályokat, emiatt udvariatlannak tűnhetnek,
Ø       a kapcsolatteremtésben lehetnek túlzottan barátkozóak, vagy tűnhetnek mogorvának.

Viselkedésük rugalmatlan, például:
Ø       pontosan betartják a számukra világos szabályokat,
Ø       mással is szívesen betartatják a szabályokat,
Ø       a hirtelen változásokhoz nehéz alkalmazkodniuk.

v       Miért érdemes Asperger-szindrómával élő munkavállalót alkalmazni?

Az Asperger szindrómával élő embereknek sok olyan képessége, tulajdonsága lehet, amely komoly értéket képvisel a munkáltató számára.

ü       képesek az egészen apró részletek megfigyelésére, feldolgozására
ü       szívesen végeznek ismétlődő, monoton tevékenységeket
ü       szigorúan betartják a szabályokat, előírásokat
ü       jó a mechanikus és vizuális memóriájuk
ü       egyes területeken nagy tárgyi tudással rendelkeznek
ü       gyakran kiválóak az informatika területén
ü       lojálisak a munkáltatóhoz

Ø     Mit tehet a munkáltató a sikeres foglalkoztatás érdekében?
§         az állásinterjún
Ø            rövid, egyszerű és konkrét kérdéseket tegyünk fel,
Ø            kerüljük az iróniát, szóviccet, kétértelmű kifejezéseket, célzásokat,
Ø           számítsunk rá, hogy szokatlan lehet az arckifejezése, szemkontaktusa vagy gesztusai
Ø       számítsunk rá, hogy nem, vagy nem megfelelően értelmezi gesztusainkat, arckifejezésünket
§         a foglalkoztatás során
Ø     adjunk egyértelmű és konkrét utasításokat
Ø     az elvárások és szabályok legyenek konkrétak, világosak
Ø     adjunk egyértelmű visszajelzést
Ø     tegyük áttekinthetővé az időbeosztást (pl. napirenddel, heti renddel)
Ø     kérdezzünk vissza, vajon jól értette-e minket?
Ø     magyarázzuk el az íratlan, informális szokásokat is (pl. ünneplési szokások)

Ø       Hogyan segíti az AURA Egyesület a munkáltatót?
Ø       felkészítjük fiataljainkat a munkavállalásra
Ø       informáljuk a munkáltatót az állapot mibenlétéről
Ø       felkészítjük a munkatársakat az új munkavállaló érkezésére
Ø       segítünk a betanításban
Ø       mentor segíti a munkavállaló és a kollektíva együttműködését
Ø       elhelyezés után is kapcsolatban maradunk a munkáltatóval

Az AURA Egyesület foglalkozási rehabilitációs tevékenysége
Az AURA Egyesület Asperger- szindrómával élő fiatalok (I./II. rokkantsági csoportba tartozó, tehát felülvizsgálatra nem behívható megváltozott munkaképességű munkavállalók) nyílt munkaerő piaci munkavállalásának elősegítését tekinti egyik fő feladatának.
A 20-32 év közötti fiatalok valamennyien többségi középiskolában szereztek érettségit és/vagy középfokú szakmai végzettséget. Néhányan OKJ-s továbbképzésben részesültek, esetenként felsőfokú tanulmányokat is végeztek. Többségük legalább alap szinten beszél idegen nyelvet.
Állapotukból fakadóan jellemzően kiemelkedő teljesítményt mutatnak a precizitást, kitartást, monotónia tűrést igénylő munkakörökben. Jó intellektusuk következtében megfelelő támogatással alkalmasak a nyílt munkahelyi foglalkoztatásra.

Egyesületünk munkavállalásra felkészítő foglalkozások során készíti fel klienseit, melynek során az állapotból fakadó nehézségek kompenzálása mellett önéletrajz-és motivációs levél írása, interjúra való felkészítés, megfelelő munkaviselkedés kialakítása zajlik.
A felkészítési kurzust sikeren teljesítő fiatalok számára állásokat igyekszünk feltárni, elsődleges célként szem előtt tartva a munkáltató és a munkavállaló kölcsönös elégedettségét, melynek alapvető forrása a megfelelő munkakör megtalálása.
Már elhelyezett fiataljaink elsősorban a verbális kommunikációt és a szoros team-munkát nem igénylő munkakörökben bizonyítottak kiemelkedően. (Hewitt Kft. adatrögzítő munkakör, IBM hibakereső technikus).
Bízunk abban, hogy az Önök cégének keretein belül is megtaláljuk az erősségeiket kiaknázni tudó feladatköröket. A megfelelő munkakörök feltérképezésében Egyesületünk szakmai segítséget nyújt a potenciális munkaadók számára.

A fiatalokat minden esetben elkísérjük az interjúra, és segítünk a beilleszkedésben, esetleg a betanításban.
Mentorprogramunk lehetőséget ad arra, hogy a munkába állás után is figyelemmel kísérjük a fiatalt. Rendszeresen tartjuk a kapcsolatot a munkaadókkal, a közvetlen vezetőkkel és a munkahelyi kollektívákkal. A munkatársak a felmerülő problémákkal a mentorokat tudják megkeresni. A mentor a program ideje alatt személyesen rendszeresen felkeresi a fiatalokat a munkahelyükön és kapcsolatot ápol a kollektívák vezetőivel.
Eddigi tapasztalataink nagyon pozitívak, fiataljaink elkötelezett, motivált, lojális munkavállalók, akik munkáltatóik megelégedésére végzik feladataikat.

v     Kapcsolat

Farkas Edit
gyógypedagógus-foglalkozási rehabilitációs szaktanácsadó
06/20/4537064
Vadasné Tóth Mária
mentor