MAGÁZÓNA

MAGÁZÓNA

Munkavállalásra felkészítő klubfoglalkozás

16+ autizmussal élő fiatalok számára, akik a nyílt munkaerőpiacon szeretnének munkát vállalni

2012

szeptembertől

érdeklődés és jelentkezés:

magazona@gmail.com

2011. június 25., szombat

Munkáltatóknak

v     Miért foglalkoztassunk megváltozott munkaképességű munkavállalót?
Ø     mert minden olyan munkáltató, mely 20 főnél több dolgozót foglalkoztat, létszámának 5%-ig köteles megváltozott munkaképességű munkatársat alkalmazni
Ø      mert, ha nem teszi, alkalmazottanként évi 964.500 Ft. rehabilitációs hozzájárulással válthatja csak ki a fenti kvóta teljesítését
Ø     mert érdemesebb ezt az összeget (vagy ennél kevesebbet) hasznos munkát végző munkatárs alkalmazására fordítani
Ø     a fogyatékos emberek megismerése és befogadása pozitív hatással van a szervezeti kultúrára
Ø     a fogyatékos emberek foglakoztatása a társadalmi felelősségvállalás erőteljes kinyilvánítása

v     Mi az Asperger-szindróma?

Az Asperger-szindróma az autizmus spektrumzavarok körébe tartozó fogyatékos állapot. Az autizmus olyan állapotok összefoglaló neve, amelyekben a társas viselkedés, a kommunikáció és a rugalmas gondolkodást igénylő képességek az átlagtól eltérően fejlődnek. Az Asperger-szindrómával élők átlagos, vagy átlagon felüli értelmi képességekkel rendelkeznek. Gyakori, hogy bizonyos területeken, (jellemzően, amikhez nem szükséges társas készség, például zene, matematika, számítástechnika) kiemelkedően teljesítenek. 
Asperger-szindrómás volt például Einstein, Bartók is.

v     Milyen jellegzetes viselkedéseik lehetnek az Asperger-szindrómával élő embereknek?

Szokatlanul kommunikálnak, például:
Ø     szívesen beszélnek ugyanarról az őket érdeklő témáról,
Ø     furcsa, monotonnak tűnő lehet a hanghordozásuk,
Ø     pedánsan fogalmaznak,
Ø     az arcukon kevésbé látszanak az érzelmeik,
Ø     mások nem szóbeli jelzéseit nehezen értelmezik,
Ø     kerülik a szemkontaktust, vagy furcsán használják.
Társas viselkedésük furcsának tűnik, például:
Ø       nehezebben veszik észre az íratlan viselkedési szabályokat, emiatt udvariatlannak tűnhetnek,
Ø       a kapcsolatteremtésben lehetnek túlzottan barátkozóak, vagy tűnhetnek mogorvának.

Viselkedésük rugalmatlan, például:
Ø       pontosan betartják a számukra világos szabályokat,
Ø       mással is szívesen betartatják a szabályokat,
Ø       a hirtelen változásokhoz nehéz alkalmazkodniuk.

v       Miért érdemes Asperger-szindrómával élő munkavállalót alkalmazni?

Az Asperger szindrómával élő embereknek sok olyan képessége, tulajdonsága lehet, amely komoly értéket képvisel a munkáltató számára.

ü       képesek az egészen apró részletek megfigyelésére, feldolgozására
ü       szívesen végeznek ismétlődő, monoton tevékenységeket
ü       szigorúan betartják a szabályokat, előírásokat
ü       jó a mechanikus és vizuális memóriájuk
ü       egyes területeken nagy tárgyi tudással rendelkeznek
ü       gyakran kiválóak az informatika területén
ü       lojálisak a munkáltatóhoz

Ø     Mit tehet a munkáltató a sikeres foglalkoztatás érdekében?
§         az állásinterjún
Ø            rövid, egyszerű és konkrét kérdéseket tegyünk fel,
Ø            kerüljük az iróniát, szóviccet, kétértelmű kifejezéseket, célzásokat,
Ø           számítsunk rá, hogy szokatlan lehet az arckifejezése, szemkontaktusa vagy gesztusai
Ø       számítsunk rá, hogy nem, vagy nem megfelelően értelmezi gesztusainkat, arckifejezésünket
§         a foglalkoztatás során
Ø     adjunk egyértelmű és konkrét utasításokat
Ø     az elvárások és szabályok legyenek konkrétak, világosak
Ø     adjunk egyértelmű visszajelzést
Ø     tegyük áttekinthetővé az időbeosztást (pl. napirenddel, heti renddel)
Ø     kérdezzünk vissza, vajon jól értette-e minket?
Ø     magyarázzuk el az íratlan, informális szokásokat is (pl. ünneplési szokások)

Ø       Hogyan segíti az AURA Egyesület a munkáltatót?
Ø       felkészítjük fiataljainkat a munkavállalásra
Ø       informáljuk a munkáltatót az állapot mibenlétéről
Ø       felkészítjük a munkatársakat az új munkavállaló érkezésére
Ø       segítünk a betanításban
Ø       mentor segíti a munkavállaló és a kollektíva együttműködését
Ø       elhelyezés után is kapcsolatban maradunk a munkáltatóval

Az AURA Egyesület foglalkozási rehabilitációs tevékenysége
Az AURA Egyesület Asperger- szindrómával élő fiatalok (I./II. rokkantsági csoportba tartozó, tehát felülvizsgálatra nem behívható megváltozott munkaképességű munkavállalók) nyílt munkaerő piaci munkavállalásának elősegítését tekinti egyik fő feladatának.
A 20-32 év közötti fiatalok valamennyien többségi középiskolában szereztek érettségit és/vagy középfokú szakmai végzettséget. Néhányan OKJ-s továbbképzésben részesültek, esetenként felsőfokú tanulmányokat is végeztek. Többségük legalább alap szinten beszél idegen nyelvet.
Állapotukból fakadóan jellemzően kiemelkedő teljesítményt mutatnak a precizitást, kitartást, monotónia tűrést igénylő munkakörökben. Jó intellektusuk következtében megfelelő támogatással alkalmasak a nyílt munkahelyi foglalkoztatásra.

Egyesületünk munkavállalásra felkészítő foglalkozások során készíti fel klienseit, melynek során az állapotból fakadó nehézségek kompenzálása mellett önéletrajz-és motivációs levél írása, interjúra való felkészítés, megfelelő munkaviselkedés kialakítása zajlik.
A felkészítési kurzust sikeren teljesítő fiatalok számára állásokat igyekszünk feltárni, elsődleges célként szem előtt tartva a munkáltató és a munkavállaló kölcsönös elégedettségét, melynek alapvető forrása a megfelelő munkakör megtalálása.
Már elhelyezett fiataljaink elsősorban a verbális kommunikációt és a szoros team-munkát nem igénylő munkakörökben bizonyítottak kiemelkedően. (Hewitt Kft. adatrögzítő munkakör, IBM hibakereső technikus).
Bízunk abban, hogy az Önök cégének keretein belül is megtaláljuk az erősségeiket kiaknázni tudó feladatköröket. A megfelelő munkakörök feltérképezésében Egyesületünk szakmai segítséget nyújt a potenciális munkaadók számára.

A fiatalokat minden esetben elkísérjük az interjúra, és segítünk a beilleszkedésben, esetleg a betanításban.
Mentorprogramunk lehetőséget ad arra, hogy a munkába állás után is figyelemmel kísérjük a fiatalt. Rendszeresen tartjuk a kapcsolatot a munkaadókkal, a közvetlen vezetőkkel és a munkahelyi kollektívákkal. A munkatársak a felmerülő problémákkal a mentorokat tudják megkeresni. A mentor a program ideje alatt személyesen rendszeresen felkeresi a fiatalokat a munkahelyükön és kapcsolatot ápol a kollektívák vezetőivel.
Eddigi tapasztalataink nagyon pozitívak, fiataljaink elkötelezett, motivált, lojális munkavállalók, akik munkáltatóik megelégedésére végzik feladataikat.

v     Kapcsolat

Farkas Edit
gyógypedagógus-foglalkozási rehabilitációs szaktanácsadó
06/20/4537064
Vadasné Tóth Mária
mentor

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése